Asociația Casa Majestății Sale

Istoricul Casei Majestății Sale

Asociaţia Casa Majestăţii Sale a dobândit personalitate juridică prin Încheierea Judecătoriei Sectorului 1 din 27.04.2009, având denumirea iniţială de Asociaţia „O viziune pentru 30 de ani”. Denumirea iniţială făcea referire la Viziunea pentru 30 de ani, document publicat în anul 2007, reprezentând legământul Custodelui Coroanei, Margareta, şi al Principelui Radu al României, pentru România următorilor 30 de ani, felul în care aceştia se raportează, în calitate de generaţie a cincea a Familiei Regale, la viitorul României, documentul fiind prefaţat de Regele Mihai I.

Lucrarea, supusă adnotărilor unui număr de peste douăzeci de personalităţi din Europa şi din România, este o concepţie de „construcţie” aşa cum a făcut-o Regele Carol I, cu accent pe rolul tinerei generaţii, al elevilor şi studenţilor. Ea reflectă un alt fel de leadership decât cel politic, unul bazat pe încredere, pe inspiraţie, pe generozitate, pe puterea exemplului personal, pe spirit de răspundere şi pe comunicare .

Prin Încheierea din 09.09.2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, s-a admis modificarea atât a denumirii, cât şi a Statutului şi Actului Constitutiv, în mod semnificativ, Asociaţia preluând denumirea entităţii fără personalitate juridică, pentru a deveni „Asociaţia Casa Majestăţii Sale”. Odată cu aceasta a fost preluată o parte din personalul angajat anterior de Regele Mihai I, dar mai ales s-au reformulat scopul şi obiectivele Asociaţiei, pentru a corespunde dezideratului enunţat mai sus.

Asociaţia reprezintă structura instituţională care asigură susţinerea şi buna desfăşurare a activităţilor publice şi private ale Casei Regale a României, în scopul promovării identităţii, statalităţii şi demnităţii naţionale a României, a valorilor, principiilor şi tradiţiilor Coroanei Române, şi al respectării Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României.

Asociaţia continuă munca începută cu un secol şi jumătate în urmă de către Casa Majestăţii Sale Regelui, ducând mai departe tradiţia şi prestigiul instituţiei.

Statutul Asociației Casa Majestății Sale

Comitetul director

Andrew Popper, președintele Consiliului Regal, membru fondator
Constanța Iorga, Șeful Casei Majestății Sale, membru fondator

Anişoara Florea, membru

Echipa

  • Felicia Duță, Director Executiv
  • Traian Sârcă, Cancelar
  • Ionuț Demetriad, Consilier al Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei
  • Iuliana Petrescu, Secretar executiv
  • General de brigadă (r) Eugen Porojan, aghiotant regal

Buletin Informativ 2021

Buletin Informativ 2022

Buletin Informativ 2023