Normele fundamentale ale Casei Regale a României

Statutul complet al Casei Regale a României

Promulgat prin semnătura Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României pentru a succede tuturor celorlalte Statute şi Legi ale Casei, începând cu 30 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare

Introducere

Casa Regală a României este guvernată de statut şi de tradiţie. În conformitate cu Ordinul Majestăţii Sale şi cu toate cerinţele moderne, aceste Norme Fundamentale, promulgate de mâna Regelui Mihai I, Şef Suveran al Casei Regale a României, prin Graţia Lui Dumnezeu, Rege încoronat al României şi jure sanguinis Mare Maestru al Ordinelor şi Decoraţiilor Casei Regale a României, vor intra în vigoare la 30 decembrie 2007. Acest document îşi va primi validitatea şi puterea la momentul semnăturii, de mâna Regelui. Prin acest document, toate statutele precedente şi toate privilegiile, apelativele, titlurile, rangurile şi drepturile dinaştilor sau ale descendenţilor lor, sunt revocate. Tradiţiile noastre de familie includ şi vor include întotdeauna credinţa creştin ortodoxă, care va servi drept principiu călăuzitor în toate deciziile viitoare. Păstrând respect pentru libertatea de credinţă şi de conştiinţă a individului, toţi membrii dinastici ai Familiei vor aparţine ritului creştin ortodox. Rugăm pe Dumnezeu să protejeze Familia noastră Regală, Ţara noastră şi Biserica noastră.

Capitolul I – Casa Regală a României

Articolul 1 – Caracteristici şi membri

1. Casa Regală a României este o comunitate de familie autonomă înfiinţată şi organizată pe baza prevederilor acestui Statut Dinastic, de acum în vigoare. Ea va fi compusă din membri prin naştere sau membri prin căsătorie, numai după cum este stabilit de acest document.

2. Şeful Casei Regale a României, potrivit tuturor practicilor şi convenţiilor de astăzi, este de jure sau de facto Suveran, în termeni de autoritate asupra Casei Regale a României, la orice moment. Imediat după decesul Şefului Casei Regale a României, fără vreo proclamaţie ulterioară, Moştenitorul Evident sau Moştenitorul Prezumptiv, în funcţie de cine va fi în viaţă şi primul în linia de succesiune la acel moment, va primi din acea clipă titlul şi apelativul de Rege sau Regină, indiferent de poziţia Familiei ca Dinastie domnitoare sau ne-domnitoare şi indiferent dacă, mai târziu, va alege sau nu să folosească un asemenea titlu sau apelativ.

3. În cazul în care Moştenitorul Prezumptiv este primul succesor, dar un Moştenitor Evident încă nenăscut este anticipat, Moştenitorul Prezumptiv va asuma rolul de Regent până la naştere, dar nu va putea amenda, modifica sau interpreta prevederile acestor Norme, cu excepţiile stabilite mai jos. Un moştenitor minor la momentul succesiunii la Şefia Casei Regale a României va avea un Regent care va rămâne în funcţie până ce Şeful Casei Regale a României devine major, dar acest Regent şi / sau Şeful Casei Regale a României, pe durata minorităţii, nu vor putea amenda, modifica sau interpreta prevederile acestor Norme, sau oricare altele, cu excepţiile prevăzute mai jos. Regenţa va fi numită de membrii dinaşti ai Casei Regale a României, prin Consiliul Familiei Regale, şi poate fi îndepărtată de acesta.

4. Şeful Casei Regale a României nu va putea, în nici o situaţie, să amendeze, să modifice sau să interpreteze prevederile acestor Norme până la împlinirea vârstei de treizeci de ani.

5. Succesorii dinaşti ai Regelui Mihai I al României sunt succesori la şefia Casei Regale a României, iar actualii succesori sunt recunoscuţi exclusiv prin aceste Norme şi sunt enumeraţi aici. Ei vor fi singurii dinaşti, până la momentul când alţii, în baza naşterilor viitoare, sunt adăugaţi printr-un amendament sau anexă la aceste sau alte viitoare Norme Fundamentale ale Casei Regale a României. Toate principesele prin naştere ale Casei Regale a României vor înceta a mai fi membri ai Casei Regale a României la momentul căsătoriei şi vor primi titlul şi apelativul soţului lor, cu excepţia cazului când rămânerea lor în Casa Regală a României este recunoscută, fie de aceste Norme, fie, în viitor, prin adăugare ca amendament sau anexă la aceste sau orice viitoare Norme ale Casei Regale a României. Nici un succesor al unei femei membru al Casei Regale a României nu va deveni membru al Familiei Regale a României prin naştere, decât dacă aceste Norme sau vreun alt document viitor dat de Şeful Casei Regale a României, recunoaşte această includere.

6. Descendenţii Regelui Carol al II-lea al României, pe orice ramură colaterală, îşi vor păstra apelativul şi rangul care le-a fost acordat în timpul domniei Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea. Potrivit dorinţei şi precedenţei stabilite de Majestatea Sa, aceşti descendenţi vor continua să fie excluşi din linia de succesiune şi nu vor fi membri ai Casei Regale a României.

7. Consoarta Şefului Casei Regale a României va primi titlul şi apelativul de Regină pe întreaga durată a căsătoriei şi a văduviei sale, în cazul în care Şeful Casei Regale îi va deceda înainte. Consortul unei femei Şef a Casei Regale nu va avea, de drept, vreun rang, privilegiu sau titlu, dar acestea vor fi primite, ad personam, prin decizia Şefului Casei Regale a României. Soţia unui Principe al Casei Regale a României va avea titlul şi apelativul de Principesă pe durata căsătoriei şi văduviei sale, numai în cazul în care căsătoria a fost recunoscută de Şeful Casei Regale a României. Consorţii sau Principesele prin căsătorie, a căror căsătorie este anulată sau dizolvată prin divorţ, vor pierde toate rangurile, titlurile şi privilegiile la momentul dizolvării căsătoriei, în timp ce un consort văduv care se recăsătoreşte îşi va păstra titlul şi rangul ad personam, acestea nefiind transmisibile viitoarei soţii sau copiilor dintr-o căsătorie trecută sau viitoare.

8. Apartenenţa la Casa Regală a României este un act liber consimţit şi, după împlinirea majoratului, orice membru poate renunţa la acest drept oricând, moment la care toate titlurile, rangurile şi privilegiile acelui membru al Casei Regale a României vor lua sfârşit. O asemenea renunţare nu poate avea loc decât printr-o declaraţie scrisă prezentată Şefului Casei Regale a României, care va prezenta declaraţia Consiliului Familiei Regale, iar aceasta va intra în vigoare la treizeci de zile de la prezentarea în faţa Consiliului Familiei Regale, cu excepţia cazului când petentul nu şi-a retras cererea până la acea dată.

9. Renunţarea la calitatea de membru al Casei Regale a României va elimina pe fostul membru al Casei Regale a României din linia de succesiune pentru totdeauna, dar nu va avea efect asupra statutului, titlurilor şi rangurilor succesorilor şi moştenitorilor săi.

10. Nicio persoană născută în principal ca membru al unei Case Regale sau Princiare străine nu poate intra în Linia de Succesiune a Casei Regale a României şi nu se poate bucura de vreun alt privilegiu dinastic, fără excepţie.

Articolul 2 – Titlurile membrilor Casei Regale

1. Şeful actual al Casei Regale a României este:

            Majestatea Sa Regina Margareta (jure sanguinis) şi Custode al Coroanei Române (ad personam).

2. Actualul Consort al Şefului Casei Regale a României este:

            Alteţa Sa Regală Radu, Principele Consort al României (ad personam).

3. În măsura în care în generaţiile viitoare Şeful Casei Regale a României este bărbat, o viitoare consoartă a acestuia va purta titlul, apelativul şi rangul, alături de numele de botez de:

Majestatea Sa Regina (prenumele consoartei) (ad personam), potrivit cu Articolul 1 (7).

4. Actuala Moştenitoare la Şefia Casei Regale a României este:

Alteţa Sa Regală Elena, Principesa Moştenitoare a României (jure sanguinis).

5. Actualul consort al Moştenitoarei la Şefia Casei Regale a României este:

Excelenţa Sa domnul Alexander Nixon.

6. Ceilalţi membri Casei Regale a României, care vor avea titlurile, rangurile şi apelativele corespunzătoare, sunt:

Alteţa Sa Regală Irina, Principesa României (jure sanguinis);

Alteţa Sa Regală Sofia, Principesa României (jure sanguinis);

Alteţa Sa Regală Maria, Principesa României (jure sanguinis).

7. În cazul unei femei Şef al Casei Regale a României, consortul său va primi titlul de „Alteţa Sa Regală Principele Consort al României” (ad personam), potrivit Articolului 1 (7), titlu, rang şi apelativ care va precede orice alt titlu, român sau străin, pe care îl poate avea, pe durata mariajului şi numai pe durata vieţii soţiei sale, şi numai atâta timp cât aceasta rămâne Şef al Casei Regale Române.

8. Membrii Casei Regale a României nu vor accepta titluri, decoraţii şi premii străine fără aprobarea scrisă a Şefului Casei Regale a României. Astfel de distincţii străine pot fi acceptate numai ad personam şi vor fi predate în orice moment dacă Şeful Casei Regale a României decretează astfel. Nicio distincţie străină nu precede rangurile şi distincţiile române.

9. Copiii sau consorţii membrilor Familiei Regale a României care nu poartă un titlu regal nu sunt membri ai Familiei Regale a României, ci membri ai familiei extinse a Reginei, şi ai Casei Regale. O listă completă a familiei extinse este inclusă în Registrul Genealogic al Casei Regale a României.

Articolul 3 – Cetăţenia şi reşedinţa

1. Toţi membrii Casei Regale a României sunt sau trebuie să ia măsurile pentru a deveni cetăţeni români.

2. O Regină văduvă sau consortul / consoarta văduvi vor avea dreptul de a locui, pentru restul vieţii, într-una dintre reşedinţele regale, stabilită de Şeful Casei Regale, dar acest drept nu se va extinde pentru foştii sau viitorii soţi sau copiii lor dintr-o fostă sau viitoare căsătorie, după decesul acestora.

3. În acest moment, Palatul Elisabeta este reşedinţa  de lucru a Custodelui Coroanei şi a Familiei Regale. Deciziile legate de reşedinţele regale pot fi revocate sau schimbate de Şeful Familiei în orice moment. Cu toate acestea, Castelul Săvârşin este proprietatea privată a Şefului Familiei, iar Castelul Peleş va fi pentru totdeauna Scaunul Dinastiei Regale.

Articolul 4 – Registrul Genealogic al Casei Regale a României şi Starea Civilă

1. Secretariatul Şefului Casei Regale a României va păstra un registru cu toţi membrii în viaţă ai Casei Regale, numit Registrul Genealogic al Casei Regale a României. Şeful Casei Majestăţii Sale Regelui va fi autorizat şi va avea datoria de a păstra registrul corect şi în bună stare.

2. Principiile dreptului român care guvernează starea civilă vor fi aplicabile, în măsura în care sunt necesare pentru aplicarea acestor Norme. Păstrarea registrului va permite ca ordinea de succesiune la Şefia Casei Regale a României să fie înregistrată clar în orice moment (Articolul 12 (1)).

3. Toţi membrii Casei Regale sunt obligaţi să informeze secretariatul Şefului Casei Regale, fără întârziere, de orice eveniment sau circumstanţă care necesită o notaţie sau modificare a registrului păstrat de Secretariat. Întreaga documentaţie va fi înaintată de îndată ce este obţinută.

4. Întreaga documentaţie produsă de Secretariat va fi pregătită de Secretariat şi aprobată de Şeful Casei Regale a României.

5. Registrul va fi deschis pentru inspecţia membrilor Casei Regale a României şi altor persoane, cu acordul Şefului Casei Regale a României şi în limitele acordului dat.

6. Folosirea pseudonimelor literare şi artistice este permisă, cu condiţia ca Şeful Casei Regale a României să fi autorizat un asemenea uz, în scris, dar această permisiune este şi rămâne revocabilă.

Articolul 5 – Adopţia şi copiii din afara căsătoriei

1. Adopţiile efectuate de către un membru al Familiei Regale nu primesc consimţământul Şefului Casei Regale a României. Totuşi, în noile circumstanţe ale legislaţiei Uniunii Europene, Şeful Casei Regale a României nu poate opri o adopţie.

2. Dacă un membru al Casei Regale a României doreşte, totuşi, să adopte o persoană din afara familiei, el trebuie să-l notifice pe Şeful Casei Regale, înainte de împlinirea procedurilor. Adopţia în interiorul familiei nu va schimba ordinea de succesiune la Şefia Casei Regale.

3. Adopţia nu poate conferi nici un titlu, apelativ sau privilegiu al persoanei care adoptă către persoana adoptată, în ce priveşte calitatea de membru al Familiei Regale şi al Dinastiei sau al succesiunii.

4. Nici un copil al vreunui membru al Casei Regale a României, născut în afara unei căsătorii legal recunoscute sau dintr-o căsătorie care este subsecvent declarată nulă sau ilegală, nu va fi membru al Familiei Regale a României.

Articolul 6 – Majoratul

Majoratul membrilor Casei Regale a României este conform cu prevederile legii române.

Articolul 7 – Căsătoria

1. Căsătoria unui membru al Casei Regale a României va fi supusă acordului Şefului Casei Regale a României pentru a avea semnificaţie dinastică.

2. O căsătorie care nu respectă paragraful (1) de mai sus nu va fi recunoscută dinastic în nicio privinţă şi va rezulta în pierderea tuturor drepturilor, onorurilor, privilegiilor şi prerogativelor, potrivit prezentelor Norme.

Articolul 8 – Divorţul

1. Divorţul membrilor Familiei este supus consimţământului Şefului Familiei Regale înainte de începerea formalităţilor pentru ca divorţul să fie recunoscut dinastic.

2. Un divorţ care nu respectă paragraful (1) nu este recunoscut dinastic.

3. Orice membru al Casei Regale a României a cărui căsătorie este încheiată cu nerespectarea paragrafului (1) va pierde toate drepturile, privilegiile şi onorurile ce-i sunt acordate ca membru al Casei Regale a României.

Capitolul II – Consiliul Familiei Regale

Articolul 9 – Componenţă şi atribuţii

1. Consiliul Familiei Regale este compus din totalitatea membrilor Familiei Regale, dacă sunt mai puţin de 6 sau din 6 membri, dacă Familia Regală a României are mai mult de 6 membri în viaţă şi majori.

2. Şeful Casei Regale a României va numi pe toţi membrii Consiliului Familiei Regale.

3. Consiliul Familiei susţine pe Şeful Casei Regale a României în luarea deciziilor, potrivit acestor Norme Fundamentale şi tuturor celorlalte dispoziţii aplicabile. Totalitatea deciziiilor şi a rezoluţiilor rămâne atributul exclusiv al Şefului Casei Regale a României.

Capitolul III – Şeful Casei Regale a României

Articolul 10 – Linia de Succesiune la Coroana României

1. Linia de succesiune la Coroana României este reglementată de Anexa 1 a acestui Document.

2. Şeful Casei Regale a României este Majestatea Sa Regina Margareta, iar mai apoi acele persoane care succed Majestăţii Sale, potrivit Anexei 1 şi termenilor, prevederilor acestor Norme. Şeful Casei Regale a României va acţiona ca Şef al Casei Regale, Preşedinte al Fundaţiilor Regale şi Custode al Coroanei Române. În cazul în care un moştenitor viitor succede pe durata minorităţii sale, Consiliul Familiei Regale va decide asupra membrilor şi funcţiunilor Regenţei. Articolul 6(1) va fi aplicabil.

3. Şeful Casei Regale a României poate amenda ordinea de succesiune în orice moment, printr-un document semnat şi sigilat de mâna sa.

Articolul 11 – Drepturi şi prerogative în chestiuni dinastice

1. Şeful Casei Regale a României guvernează familia ca un bun părinte.

2. Şeful Casei Regale a României are dreptul de a lua decizii legate de proprietăţile Casei Regale a României şi asupra oricăror alte chestiuni legate de Casa Regală a României.

3. Şeful Casei Regale a României se asigură de păstrarea şi recunoaşterea drepturilor, onorurilor şi prerogativelor Casei Regale a României prin toate mijloacele ce-i sunt la dispoziţie.

4. Şeful Casei Regale a României reprezintă sau numeşte reprezentanţi în relaţia cu autorităţile de Stat, pentru protecţia averii şi drepturilor Casei Regale a României. Şeful Casei Regale a României este singurul deţinător al acestui drept.

5. Şeful Casei Regale a României are şi păstrează toate drepturile de fons honorum, şi poate continua să acorde titluri, decoraţii, ordine, distincţii şi medalii. Şeful Familiei Regale este şi va rămâne Mare Maestru al Ordinului Carol I, care se află sub controlul exclusiv al Casei Regale a României. Casa Regală a României va numi toţi membrii Ordinelor Dinastice şi administraţia acestora, iar acordarea va fi însoţită de înregistrări ale primitorilor şi distincţiilor, şi va avea loc potrivit deciziei Şefului Casei Regale a României.

Capitolul IV – Casa Majestăţii Sale Reginei

Articolul 12 – Statut şi organizare

1. Casa Majestăţii Sale Reginei este structura administrativă aflată sub autoritatea Şefului Casei Regale a României, organizată potrivit regulilor şi regulamentelor proprii.

2. Ea funcţionează sub conducerea Şefului Casei Majestăţii Sale Reginei, numit exclusiv prin ordinul Şefului Casei Regale a României.

3. Casa Majestăţii Sale Reginei coordonează administrarea averii Casei Regale, potrivit deciziilor Şefului Casei Regale a României, face numiri pentru titluri şi distincţii; informează pe toţi membrii Familiei Regale despre deciziile care îi privesc.

4. Casa Majestăţii Sale Reginei va avea structura cea mai bine adecvată pentru îndeplinirea îndatoririlor administrative pe care le are.

Articolul 13 – Îndatoriri

1. Casa Majestăţii Sale Reginei îndeplineşte următoarele îndatoriri principale:

            a. Administrează bunurile aflate în proprietatea sau folosinţa Şefului Casei Regale a României, potrivit deciziei sale, inclusiv cele în proprietatea sau folosinţa Familiei Regale sau acelea unde Familia Regală desfăşoară funcţiuni publice sau private;

            b. Ajută pe membrii Familiei Regale să-şi administreze propriile bunuri;

            c. Păstrează inventarul bunurilor de la a. şi b.

            d. Ajută pe membrii Familiei Regale să-şi îndeplinească angajamentele, indiferent de natura lor;

            e. Organizează Registrul Genealogic al Casei Regale a României, potrivit Articolului 4(3), precum şi Registrul Decretelor Regale;

            f. Îndeplineşte îndatoririle date de Şeful Casei Regale a României, intern sau în relaţia cu autorităţile de stat şi alte entităţi, în special în materie de reprezentare legală şi protocol.

2. Casa Majestăţii Sale Reginei poate îndeplini şi alte îndatoriri, după cum hotărăşte Şeful Casei Regale a României şi este direct responsabilă.

3. Persoanele autorizate ca delegaţi, executori testamentari, locţiitori sau reprezentanţi ai Casei Regale nu pot să-şi exercite mandatul fără aprobarea scrisă a Şefului Casei Regale a României.

4. Persoanele descrise la paragraful (3) trebuie să ofere rapoarte prompte şi constante către Şeful Casei Regale a României despre acţiunile pe care le întreprind. Mandatul lor este revocabil în orice moment, de către Şeful Casei Regale a României, sau, în eventualitatea unei Regenţe, de autoritatea executivă relevantă, în scris şi cu efect imediat.

Articolul 14 – Administrarea bunurilor Familiei Regale

1. Toate bunurile imobile şi de patrimoniu de pe teritoriul României, deţinute de un membru al Familiei Regale vor fi înregistrate pe lângă autorităţile române relevante şi vor fi administrate potrivit deciziilor proprietarului şi potrivit regulilor succesorale aplicabile.

2. Şeful Casei Regale a României va numi executorii săi testamentari prin testamentul său.

3. Înainte de a renunţa la drepturile la vreo proprietate aparţinând de patrimoniul Casei Regale a României, membrii săi trebuie să ceară consimţământul Şefului Familiei.

Capitolul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 15 – Intrare în vigoare şi modificări

1. Acest document, numit Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României – Statutul complet al Casei Regale, înlocuieşte toate Statutele, regulile şi regulamentele anterioare.

2. Normele vor intra în vigoare la data menţionată mai jos şi vor fi irevocabile, cu excepţia cazurilor menţionate în document, de la momentul semnăturii şi sigilării de către Majestatea Sa Regele Mihai I.

3. Normele pot fi modificate numai după cum este stabilit aici, de mâna şi cu sigiliul Şefului Casei Regale a României.

4. Toţi membrii Familiei Regale a României vor primi un exemplar în original al acestui document, semnat de Majestatea Sa Regele Mihai I. Primirea acestui document semnifică acceptarea şi asumarea obligaţiei permanente de a-l respecta.

5. Orice modificare va avea loc potrivit paragrafului (4), sub semnătura Şefului Casei Regale a României.

Articolul 16 – Aplicare şi interpretare

1. Aceste Norme sunt universal aplicabile, fără limitări.

2. Normele vor fi interpretate în aşa fel încât să-şi producă cel mai larg efect.

3. În cazul în care vreo secţiune a acestui document, numit Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României – Statutul complet al Casei Regale, va fi considerată, de vreo curte, a fi neaplicabilă pentru orice motiv, termenii, condiţiile şi obligaţiile rămase nu vor fi afectate şi vor rămâne în vigoare.

Articolul 17 – Anexe

1. Anexa 1 este considerată parte integrantă a acestui document, numit Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României.

2. Ea poate fi modificată, independent de acest Statut, prin Decizia Şefului Casei Regale a României, aşa cum este definit aici.

Articolul 18 – Glosar de termeni

1. Cuvintele „titlurile, onorurile şi prerogativele” vor fi interpretate în cel mai larg sens posibil şi vor include pe cele acordate de legislaţia aplicabilă, precum şi pe cele acordate prin curtoazie şi prin tradiţiile Casei Regale a României.

2. Cuvintele „reşedinţele regale” vor include, până la restaurarea Monarhiei, castelele, vilele şi casele deţinute de Şeful Casei Regale a României sau de membrii Casei Regale a României, precum şi Palatul Elisabeta sau orice alte reşedinţe puse la dispoziţie de Statul Român, potrivit legii.

3. Moştenitorul Evident este succesorul imediat al Şefului Casei Regale a României, la orice moment. Celelalte persoane de pe Lista de Succesiune sunt Moştenitori Prezumptivi, în ordinea naşterii.

Ordonăm moştenitorilor noştri să respecte aceste Norme acum şi după decesul Nostru, ele reprezentând voinţa Noastră finală.

Ca atare, am semnat prezentele Norme Fundamentale.

MIHAI I

Azi, 30 decembrie 2007, Castelul Săvârşin, România.

Anexa 1 – Linia de Succesiune

NOI, MIHAI I,

În virtutea autorităţii Noastre Suverane ca Şef al Casei Regale a României şi în conformitate cu datoria Noastră faţă de istorie şi faţă de moştenitorii Familiei Noastre,

Din voinţa Noastră liberă Decretăm şi facem publică următoarea decizie:

A. Linia de Succesiune la Tron şi la Şefia Casei Regale a României este cea astfel stabilită:

1.         ASR Principesa Moştenitoare Elena a României;

2.         Elisabeta Karina de Roumanie;

3.         ASR Principesa Sofia a României;

4.         Elisabeta Maria Biarneix;

5.         ASR Principesa Maria a României.

B. În semn de recunoaştere a integrării României în Uniunea Europeană şi a obligaţiilor pe care acest lucru le presupune, în special Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Noi modificăm principiile şi practica Legii Salice, cu descendenţă exclusiv masculină, care nu va mai fi folosită la stabilirea succesiunii.

C. Coroana României va trece de la Şeful Casei Regale la primul născut bărbat, şi, în lipsa unui bărbat, la prima născută femeie.

D. În absenţa unor descendenţi direcţi, Coroana va fi moştenită de cel mai în vârstă frate şi, în absenţa unui frate, de cea mai în vârstă soră a Şefului Casei Regale.

E. Locul persoanelor menţionate în paragraful D, dacă sunt decedate, va fi ocupat de descendenţii lor, bărbaţii având precedenţă.

F. Linia de Succesiune poate fi modificată de Şeful Casei Regale a României.

Linia de Succesiune la Tron este separată de lista membrilor Casei Regale a României, aşa cum apare în articolul 1 al Normelor.

Noi Ordonăm moştenitorilor Noştri să respecte această Anexă acum şi după decesul Nostru, ea reprezentând ultima Noastră voinţă.

Ca atare, am semnat prezenta Anexă,

MIHAI I

Astăzi, 30 decembrie 2007, Castelul Săvârşin, România.