Politica de confidențialitate

Familia Regală a României – Palatul Elisabeta, București, Șoseaua Kiseleff nr. 28, Sectorul 1 – Operatorul site-ului casamajestatiisale.ro, declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în acord cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 – „Regulamentul”; Legea nr. 190/2018).

Prelucrarea datelor cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Transferul datelor către o terță parte

casamajestatiisale.ro nu transferă sau divulgă informațiile dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți. În situația în care suntem nevoiți să divulgăm datele dumneavoastră, divulgarea are loc în baza interesului nostru legitim către furnizorii angajați de noi (ex. organizații care se ocupă cu mentenanța site-ului).

Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am implementat măsuri tehnice și organizatorice menite să protejeze informațiile pe care le prelucrăm online.

casamajestatiisale.ro se angajează să protejeze informațiile cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în timp ce utilizați acest website.

casamajestatiisale.ro a implementat un set de măsuri general acceptate de securitate pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva pierderilor, distrugerilor, modificărilor, furturilor etc. În ciuda acestor precauții, niciun sistem de securitate nu este infailibil, astfel că nu vă putem garanta că persoane neautorizate nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Mai mult, solicităm împuterniciților (persoane care prelucrează datele în numele nostru) / furnizorilor de servicii (ex. cei care se ocupă de mentenanța site-ului) să demonstreze conformitatea sistemelor lor cu Regulamentul.

Date de contact

Dacă aveți întrebări, sugestii sau solicitări referitoare la această politică, nu ezitați să ne contactați. Pentru a ne contacta, acest lucru este posibil de Luni pana Vineri, între orele 10.00-18.00, la următoarele numere de telefon și/sau adresa de e-mail:

Secretariatul Casei Majestății Sale Regelui

Tel.  (+40) (0)21  319 09 72

Fax: (+40) (0)21  319 08 92

E-mail: secretariat-regal@palatulelisabeta.ro

Biroul  de presa

Tel. (+40) (0)21  319 09 72

Fax.(+40) (0)21  319 08 92