O domnie întreruptă

01 nov. 1995

Convorbiri între Majestatea Sa Regele Mihai al României și Philippe Viguié Desplaces
Editura Libra, 1995