Gala Asociației Furnizorilor Regali 2023

10 mai 2023

A șaptea ediție a Galei Asociației Furnizorilor Casei Regale a României, care a avut loc în Salonul Diplomat al hotelului Athénée Palace Hilton în seara zilei de 9 mai 2023, s-a desfășurat în prezența Alteței Sale Regale Principele Radu. Primul eveniment anual al organizației a avut loc în anul 2015.

Au rostit un cuvânt în deschiderea galei Principele Consort și domnul Alin Caraman, președintele Asociației. În cadrul celei de-a șaptea gale, Alteța Sa Regală a înmânat premiile anuale ale Asociației Furnizorilor Regali din țara noastră. Premiile au fost înmânate unor companii sau instituții fără calitatea de membru al asociației, a căror performanță profesională a atins înalte cote de calitate.

Din partea Casei Majestății Sale Custodele Coroanei a participat dl Ion Tucă, directorul Administrației Proprietăților Regale.

Reprezentând majoritatea furnizorilor Casei Majestății Sale, asociația a fost înființată pentru promovarea principiilor care stau la baza acordării acestui titlu de onoare, comparat uneori cu „un titlu nobiliar al comercianților”.

Reunind firme și profesioniști din domenii precum alimentația, moda, electronic, porțelanuri, vinificație și diverse meșteșuguri tradiționale, asociația dorește să devină catalizatorul eforturilor Furnizorilor Casei Regale române de a promova înaltele standarde de calitate și excelență în activitatea comercială.

Reînviind o tradiție întemeiată odată cu Dinastia Română, calitatea de Furnizor al Casei Regale presupune, potrivit statutului său, o recunoaștere și apreciere a calității  produselor sau serviciilor oferite de o persoană sau de o companie comercială, seriozitatea și înaltul profesionalism în relația cu clienții. Asociația este structurată după exemplul britanic al Asociației Furnizorilor Regali, care servește la informarea publicului despre activitatea și produsele deținătorilor acestui respectat simbol al calității.

©Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale