Ordinul Coroana României

Statutul Ordinului Coroana României
Reînfiinţat de Regele Mihai I ca Ordin dinastic (de Familie)
la 30 decembrie 2011

Articolul I

Ordinul Coroana României a fost instituit de Regele Carol I prin Decretul Regal nr. 1244 din 10 Mai 1881, cu prilejul proclamării Regatului României, pentru a recompensa serviciile aduse Statului.

Ordinul Coroana României, reînfiinţat de Majestatea Sa Regele Mihai I la 30 decembrie 2011, devine Ordin Dinastic (al Casei Regale). El va recompensa meritele cetăţenilor români şi străini care aduc un aport substanţial la dezvoltarea şi consolidarea României, prin acţiuni publice sau prin excelenţă în profesie, pentru fapte puse în slujba Statului şi a Naţiunii.

Suveranul Casei Regale este Marele Maestru al Ordinului. Şeful Casei Majestăţii Sale este Cancelarul Ordinului. Toate chestiunile care privesc Ordinul sunt îndeplinite de Cancelaria Decoraţiilor Regale, departament al Casei Majestăţii Sale. Cancelaria transmite Marelui Maestru toate propunerile de conferire, le supune aprobării şi execută lucrarea.

Dupa semnarea brevetelor de conferire a Ordinului, primitorul este înştiinţat prin corespondenţă. Afară de cazuri speciale, numirile şi înaintările în Ordin se fac la data de 10 Mai.

Ordinul Coroana României are cinci grade: Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer şi Mare Cruce.

Membrii Ordinului sunt numiţi pe viata. Numărul lor este limitat astfel, pe grade:

Mare Cruce: 25 membri
Mare Ofiţer: 50 membri
Comandor: 75 membri
Ofiţer: 150 membri
Cavaler: 200 membri

Cifrele de mai sus cuprind decoraţiile acordate cetăţenilor români şi străini şi decoraţiile acordate de drept.

Regina și Principele Consort poartă de drept Ordinul Coroana României, în grad de Mare Cruce.

Principesa Moştenitoare, precum şi Principesele şi Principii Casei Regale, în vârstă de peste 18 ani, pot primi Marea Cruce a Ordinului.


Articolul II

Ordinul Coroana României are forma unei cruci cu braţe egale, emailate în roşu, având de jur-împrejurul braţelor o dungă de email alb, iar între braţe cifrul Regelui Carol I. În mijlocul crucii se află un medalion roşu cu o dungă de email alb, pe aversul căruia este aplicată Coroana Regală de oţel, deviza „Prin noi înşine” şi data „14 martie 1881”. Medalionul central de pe revers are pe mijloc, pe emailul roşu, data “10 MAI” şi pe cercul din email alb, împrejur, anii “1866-1877-1881”.

Panglica este din moar albastru-închis, cu o dungă de culoarea oţelului pe fiecare margine.

Gradele de Cavaler şi Ofiter au însemnele de 40 mm diametru, iar diferenţa între ele se face prin culoare. Gradul de Cavaler este confecţionat din material alb, iar cel de Ofiţer din material galben. Panglica are 35 mm lăţime şi lungimea părţii aparente de 50 mm. La Ofiţeri, panglica are suprapusă o rozetă cu diametrul de 25 mm, de aceeaşi culoare cu panglica. Culoarea panglicii este albastru-închis, cu câte o dungă lată de 6mm, de culoarea oţelului, pe fiecare margine. Ambele grade se poartă pe partea stângă a pieptului.

Însemnul de Comandor are diametrul de 60 mm şi culoare aurie, prins cu o panglică de mărime suficientă pentru a a fi purtată în jurul gâtului, lată de 45 mm. Gradul de Mare Ofiţer are, pe lângă crucea de Comandor, şi o placă de argint de 85 mm diametru, în formă de stea cu opt raze, în centrul căreia este aplicat medalionul de email rosu cu coroana regală de oţel cu inscripţiile împrejur. Placa se poartă pe partea stângă a pieptului. Panglica Comandorilor şi Marilor Ofiţeri este lată de 45 mm şi are lungimea egală cu periferia gâtului. Cele două dungi de culoarea oţelului, de pe margine, au o lăţime de 8 mm.

Marea Cruce a Ordinului “Coroana României” are însemnul de 70 mm. Însemnul este prins pe o lentă care se poartă de pe umărul drept spre şoldul stâng şi este însoţit de o placă de argint, în formă de stea cu opt raze, în diametru de 90 mm, pe care se aplică crucea Ordinului în mărimea celei de Comandor. Lenta este de 100 mm lăţime (cu cele două dungi de pe margini de 20 mm fiecare) şi de o lungime egală cu periferia bustului. Placa se poartă pe partea stângă a pieptului.

Ecrenul (cutia) care conţine decoraţia este de lemn, îmbrăcat pe dinafară cu piele mată, fără lustru şi fără săpături, de culoare albastru închis, iar pe dinăuntru cu pluş cenuşiu deschis. Pe capacul cutiei, în treimea de sus, este săpat cu auriu cifrul Suveranului Casei Regale a Romaniei, Mare Maestru al Ordinului. In treimea de jos a cutiei este săpat cu auriu textul “Ordinul Coroana Romaniei”, iar dedesubt gradul decoraţiei respective.
Pentru toate gradele, crucea ordinului are aceleaşi caracteristici descrise la gradul de Cavaler, diferenţele între clase constând în culoarea şi mărimea însemnelor.


Articolul III

Un grad mai mare exclude gradul inferior şi prin urmare nu se poartă decat însemnele gradului cel mai recent conferit.

Cavalerii şi Ofiţerii poartă însemnele pe piept, deasupra inimii. Se poate purta decoraţia la frac, smoking şi uniformă. De asemenea, la ocazii speciale ale Casei Regale, se poate purta decoraţia în grad de Cavaler sau Ofiţer la un costum închis la culoare. Doamnele poartă decoratia în grad de Cavaler şi Ofiţer sub umărul stâng, deasupra inimii.

Pentru clerici, însemnul de Comandor se poartă la gât. Gradul de Mare Cruce se poartă pe piept, fără ca panglica să acopere engolpionul.

Însemnele de Comandor şi Mare Ofiţer se pot purta numai la frac, smoking sau la ţinuţă militară de ceremonie, fiind însemne de gală. Gradul de Mare Cruce se poate purta numai la frac sau la ţinuta militară de ceremonie. Placa de Mare Ofiţer şi cea de Mare Cruce se poartă la piept, în partea stângă, sub inimă.

Posesorilor Ordinului “Coroana României” li se cere să poarte decoraţia (în formele precizate în paragraful de mai sus) ori de câte ori se află în prezenţa  Suveranului şi ori de câte ori iau parte la un eveniment cu caracter public în oricare dintre reşedintele regale (Castelul Peleş, Castelul Pelişor, Palatul Elisabeta, Castelul Săvârşin).


Articolul IV

Nimeni nu poate fi admis în ordin decât începând cu gradul de Cavaler. Excepţie fac cei care posedă Decoraţia Regală Nihil Sine Deo, care pot primi direct Ordinul Coroana României în grad de Comandor.

De la gradul de Cavaler la cel de Ofiţer trebuie să treacă cel puţin 2 ani. De la gradul de Ofiţer la cel de Comandor, cel puţin 3 ani. De la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiţer cel puţin 4 ani. De la gradul de Mare Ofiţer la cel de Mare Cruce cel puţin 5 ani.

Anumite fapte meritorii pot dispensa de condiţiile cerute mai sus, daca Suveranul decide să confere Ordinul ‘motu proprio’.

Ordinul Coroana României este inferior Ordinului Carol I. Ordinea de precădere a tuturor gradelor celor două Ordine şi a celorlalte decoraţii regale este precizată într-un document separat, semnat odată cu actualul statut.


Articolul V

Brevetul, decoraţia şi însemnele ei sunt proprietatea celui decorat şi rămân moştenitorilor lui, potrivit legii civile.

La primirea unui grad superior, însemnele gradului inferior al Ordinului trebuiesc remise Casei Regale, care are proprietate asupra însemnelor.

Pentru membrii Familiilor Regale nu se elibereaza brevete, ci certificate regale desenate de mână, după modelul certificatelor Regelui Ferdinand I, aflate deja în folosinţă la Casa Regală. Brevetele şi certificatele au semnatura originală a Suveranului Casei Regale a României, Marele Maestru al Ordinului.


Articolul VI

Suveranul Casei Regale a României, Mare Maestru al Ordinului Coroana României, poate retrage calitatea de membru al Ordinului, brevetul şi însemnele în cazuri excepţional de grave, când calitatea de membru este incompatibilă cu faptele primitorului Ordinului.

Cumpănirea şi în final decizia asupra unei astfel de fapte sunt de competenţa exclusivă a Suveranului Casei Regale, Marele Maestru al Ordinului.


Articolul VII

Acest statut are la bază documentele semnate de Regele Carol I la 10 Mai 1881 şi la 11 octombrie 1906. El pastrează spiritul şi litera documentelor Regelui fondator al Dinastiei, cu anumite modificări cerute de realităţile României de astăzi şi de faptul că decoraţia reînfiinţată nu este un Ordin Naţional al României, ci un Ordin Dinastic (al Casei Regale a României).

Statutul de faţă înlocuieşte toate statutele precedente, semnate din 1881 încoace.

Toţi posesorii Ordinului Coroana României care au primit decoraţia înainte de 1947 continuă să fie membri ai Ordinului, fără a fi incluşi în numărul de membri ai fiecărui grad menţionat în Articolul I.


Ziua Ordinului Coroana României va fi sărbătorită la 14 martie, ziua în care, în anul 1881, a fost proclamat Regatul României.

Motto-ul Ordinului Coroana Romaniei este “Prin noi înşine”.

Mihai R
Castelul Săvârşin, 30 decembrie 2011

PERSOANE DECORATE

Ordinul COROANA ROMÂNIEI

în grad de Mare Cruce

Anul 2011

1. ✝Regele Mihai I al României

2. ✝Regina Ana a României

3. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei

4. Alteța Sa Regală Principele Consort Radu

Anul 2013

5. Alteța Sa Regală Principesa Elena a României

Anul 2014

6. Alteța Sa Regală Principesa Maria a României

7. Președintele Lech Wallesa al Poloniei

Anul 2015

8. Președintele Vytautas Landsbergis al Lituaniei

9. Alteța Sa Regală Principele Lorenz al Belgiei

Anul 2016

10. Alteța Sa Regală Principesa Muna al-Hussein a Iordaniei

Anul 2018

11. Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României

12. ES domnul Alexander Philips Nixon

Anul 2022

13. Dr. Jonathan Eyal (Regatul Unit)

în grad de Mare Ofițer

Anul 2022

1. Domnul Ion Tucă

2. Maestrul Adrian Vasiliu

3. Domnul Andrew Popper

4. Doamna Constanța Iorga

Anul 2023

5. Domnul av. dr. Ioan Luca Vlad

în grad de Comandor

Anul 2013

1. ✝ Sir Gavyn Arthur

2. ES domnul Alexander Philips Nixon

3. Domnul Ion Tucă

Anul 2014

4. Doamna Constanța Iorga

5. ✝ Mihnea Constantinescu

6. Dr. Jonathan Eyal (Regatul Unit)

7. Avocatul Adrian Vasiliu

8. Domnul Andrew Popper

9. ✝ Simina Mezincescu

10. ✝ Academicianul Ionel Valentin Vlad

Anul 2015

11. ✝ Frédéric Mitterrand (Franța)

12. Academicianul Ionel Haiduc

13. Guvernatorul Mugur Isărescu

14. Academicianul Gheorghe Duca (Republica Moldova)

15. Domnul Anders Lindberg (Suedia)

16. Domnul Guy Pochelon (Elveția)

17. Profesorul Ștefan Hell (Germania)

Anul 2016

18. Sir George Iacobescu (Regatul Unit)

19. Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei

20. Dr. Anneli Ute Gabanyi (Germania)

21. ✝ Virginia Zeani (SUA)

Anul 2018

22. Mitropolitul și Arhiepiscopul Ioan Robu

Anul 2020

23. Academicianul Ioan-Aurel Pop

Anul 2022

24. Domnul Radu Ghină

25. Arhiepiscopul Miguel Maury Buendía (Vatican)

26. Doamna Nelly Miricioiu (Regatul Unit)

Anul 2023

27. Sir Clive Alderton KCVO (Regatul Unit)

în grad de Ofiţer

Anul 2013

1. Avocatul Daniel Kornstein (SUA)

2. ✝ Sergiu Tudose

3. Domnul Dionisie Vitcu

4. ✝ Cristian Dragomir

5. Doamna Sandra Gătejeanu

6. Domnul Nicolae M. Constantinescu

7. Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului

8. Academicianul Ion Păun Otiman

9. Reverendul Peter Galloway (Regatul Unit)

10. ✝ Silvia Ghelan

11. Domnul Remus Azoiţei

Anul 2014

13. Domnul Dinu Antonescu

14. Domnul Florin Georgescu

15. Arhiepiscopul Irineu al Albei

16. Arhiepiscopul și Mitropolitul Onorific Nifon al Târgoviștei

17. Domnul Clive Alderton (Regatul Unit)

18. Domnul Stelian Tănase

19. ✝ Draga Olteanu-Matei

20. ✝ Tamara Buciuceanu-Botez

Anul 2015

21. Academicianul Nicolae Noica

22. Domnul Alexandru Muraru

23. Domnul Andrei Muraru

24. Profesorul Dorin Sarafoleanu

Anul 2017

25. Domnul Adrian Podoleanu

26. Arhitectul Roberto Pirzio Biroli (Italia)

Anul 2018

27. Domnul Teodor Ilincăi

28. Dr. Akkan Suver (Turcia)

29. Ambasadorul Paul Brummell (Regatul Unit)

30. Generalul-maior Gelaledin Nezir

31. Domnul Tiberiu Soare

32. Doamna Alexandra Dăriescu (Regatul Unit)

Anul 2019

33. Domnul Traian Sârcă

Anul 2023

34. Doamna Anca Harasim

35. Domnul Charles Richards CVO (Regatul Unit)

în grad de Cavaler

Anul 2013

1. Principele Wenceslas de Lobkowicz (Belgia)

2. Doamna Danielle Nobs (Elveția)

3. Doamna Doina Uricariu

4. ✝ Nicolae Licareț

5. Domnișoara Liana Greavu

6. Domnul Cătălin Popescu

7. Domnul Sebastian Brînzaș

8. Domnul Andrei Dimitriu

9. Domnul Dinu Zamfirescu

10. Doamna Catherine Sofianou (Grecia)

11. Profesorul Andrei Pippidi

12. Episcopul Sofronie al Oradei

13. Domnul Ilie Bolojan

14. Doamna Maria Berza

15. Profesorul Augustin Ioan

16. Doamna Sandra Pralong

17. Doamna Lucia Hossu-Longin

18. Doamna Margareta Pâslaru

19. Doamna Marina Voica

20. Doamna Renate Weber

21. Domnul Marian Popescu

22. Doamna Anca Harasim

23. Domnul Pierre Mirabaud (Elveția)

24. Domnul Dorin Chirtoacă (Republica Moldova)

Anul 2014

25. Doamna Iren Arsene

26. Profesorul Adrian Cioroianu

27. Doamna Sofia Vicoveanca

28. Doamna Maria Ciobanu

29. Doamna Jessica Douglas-Home (Regatul Unit)

30. Dr. Horatiu Suciu

31. Domnul Radu Ghină

32. Ambasadorul Stefano Ronca (Italia)

Anul 2015

✝ 33. Domnul Albert Roux

34. Doamna Cristina Popescu

35. Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor

36. Domnul Emil Hurezeanu

37. Generalul de brigadă (r) Eugen Porojan

38. Domnul Tiberiu Soare

40. Dr. Radu Dop

41. Domnul Emil Simiu

42. Domnul Adrian-Silvan Ionescu

Anul 2016

43. ✝Domnul Andrei Vandoros (Grecia)

44. Domnul Teodor Ilincăi

45. Profesorul Florin Stănică

46. Domnul John Florescu (SUA)

Anul 2017

47. Domnul Sorin Alexandrescu

Anul 2018

48. Profesorul Vasile Docea

49. Domnul Ioan Bogdan Lefter

Anul 2020

50. Domnul Leonard Popovici-Chelaru

Anul 2022

51. Doamna Camelia Csiki

52. Domnul Bogdan Șerban Iancu

53. Domnul Costin Semen

54. Doamna Diana Mandache

55. Domnul Virgil Nițulescu

Anul 2023

56. Domnul Fady Chreih

57. Doamna Irina Margareta Nistor

58. Domnul Mihai Covaliu

59. PS Episcopul Vicar Varlaam

60. Domnul Iosif Farkaș

61. Domnul Claudiu Pădurean

62. Doamna Malvina Cservenschi

63. Profesorul Ray Iunius

64. Domnul Valer Dellakeza

Anul 2024

65. Doamna Lidia Voicu